Pressemelding 1. mai 2016

I dag har medlemmene i Salemkirken Oslo gitt sin endelige tilslutning til sammenslåing med pinsemenigheten Intro, som har leid kirken til gudstjenester gjennom 3 år.

Som foreskrevet i Salemkirkens vedtekter skal et forslag til fusjon behandles på to ekstraordinære årsmøter. Ved 1. gangs votering 03.04.2016 fikk styrets innstilling en tilslutning på 77 % (krav til minst 2/3 flertall), og ved 2. gangs votering 01.05.2016 78 % (krav til simpelt flertall).

Ved dagens votering deltok en representant fra pinsebevegelsen sentralt som ekstern observatør. Han kan bekrefte at voteringen ble gjennomført på en korrekt måte.

«Intro» blir navnet på menigheten, mens bygningen i Sannergt. 12 – 14 fortsatt vil hete «Salemkirken». Avtalen mellom de to partene inneholder en rekke punkter om hvilke kontrakter, avtaler og aktiviteter som skal videreføres i den nye sammenslåtte menigheten. Dette blir en menighet for alle generasjoner, og Intros nye Chapel møte hver søndag kl. 11 vil avløse Salemkirkens søndagsgudstjeneste.

Vi er overbevist om at dette er en god løsning for Salemkirken i dagens situasjon.

Oslo, 01.05.2016
Styret i Salemkirken Oslo