Formiddagstreff

Kjell og Solveig Larring leder formiddagstreffene våre i Salemkirken. Annnenhver onsdag fra kl. 11:00 – 13:00 samles seniorene for oppbyggelige samvær med sang, andakt og god mat.