Program

Salemkirken er gått inn i Intro, se utfyllende program: https://www.facebook.com/introoslo

Søndager kl.  11:00
Chapel gudstjeneste i regi av Intro, med «Kids» (barnekirke)

Søndager kl. 16:15 og kl. 19:30
Gudstjenester i regi av Intro

Latinersamlinger på lørdager kl. 18 – 21.

Seniorarbeid starter opp igjen til høsten.