Gi en gave

Gi en økonomisk gave til Salemkirken Oslo

Menighetens arbeid er i stor grad basert på frivillige gaver, derfor er vi så takknemlig for alle de frivillige gaver. De har en viktig og avgjørende rolle i vårt arbeide for Guds rike i Salemkirken.

Lukas 6,38
«Gi, så skal det bli gitt dere»

Ordspråkene 3,9
«Vis Herren ære med gaver av ditt gods og med førstegrøden av hele din avling!»

Du har tre forskjellige måter å gi til Salemkirken.

Enkeltgave
Ønsker du å gi en enkeltgave kan den gis til kontonummer 1609.50.05237

Skattefritak
Ønsker du å bli registrert giver med skattefritak?
For å få skattefritak må gaven minst utgjøre kr. 500,-. Det gis maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, med til sammen kr 25.000,-.
Dette gjelder både om gaven blir gitt som ett beløp, eller delt på flere innbetalinger.

TA KONTAKT FOR Å FÅ TILSENDT SKJEMA FOR Å BLI REGISTRERT GIVER.

Kollekt
Den gis i møtene, enten i kollektbøsse eller ved å benytte bankterminal.