Pressemelding 14. april 2016

Pinsemenigheten Salemkirken Oslo har de siste månedene hatt samtaler med pinsemenigheten Intro om et mulig framtidig samarbeid. Intro har vært leietaker i våre lokaler i tre år, og vi har samarbeidet godt om bygget og om endel virksomhet.

Salemkirken har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke. I denne prosessen har styret vurdert flere alternativer, og vår enstemmige konklusjon er at Intro er blitt en naturlig samarbeidspartner for oss.

Salemkirken hadde på ekstraordinært årsmøte 03.04.2016 et valg der mer enn 2/3 sa ja til fusjon med Intro, men vedtektene krever en votering til.

Vi er takknemlige for Intro og for det arbeidet de gjør, og ser på denne løsningen som en videreføring av klassisk evangelisk menighetsbygging i Norges hovedstad. Sammenslåing av Salemkirken Oslo og Intro betyr ikke nedleggelse av Salemkirken, men en videreføring av virksomheten i ny form og med en livskraftig samarbeidspartner. Som styre tror vi på at dette er Guds gode løsning for oss.

Mer informasjon vil komme etter neste ekstraordinære årsmøte.

Oslo 14.04.2016
For styret i Salemkirken Oslo

Evy Aker (styreleder)