Velkommen hjem


Gudstjenester i Salemkirken v/Intro, Sannergata 12

Søndager kl 11:00, 16:00 og 20:00

Salemkirken har gått inn i Intro. Pressemeldingene nedenfor gir mer informasjon om prosessen frem til fusjonen. Les mer om Intro her: http://intro.co/

Les siste nyhetsbrev ved å klikke på Nyheter i menyen.