Velkommen hjem


Salemkirken feirer 100 år lørdag 20. mai fra kl. 18:00

Vi arrangerer en festkveld i anledning 100-årsjubileet for Salemkirkens historie. En kveld der vi takker Gud for det som ligger bak, og ser fremover for alt Gud har for oss!

Program
1800-1830 Mingel
1830-2000 Festmøte
2000-2100 Mat og/eller kaker og mingel

Festtaler: Roger Skaug

Gudstjenester i Salemkirken v/Intro, Sannergata 12

Søndager kl 11:00 og 17:00

Salemkirken har gått inn i Intro/Hilsong Norway (fra 21. mai 2017). Pressemeldingene nedenfor gir mer informasjon om prosessen frem til fusjonen. Les mer om Intro her: http://intro.co/

Les siste nyhetsbrev ved å klikke på Nyheter i menyen.