Slideshow image

Som kristne tror vi at dåp er viktig. Derfor inviterer  Salemkirken til dåp med jevne mellomrom. Hvis du ønsker å følge Jesus, men ikke har blitt døpt enda, så er muligheten her nå. 

Søndag 12. mai vil alt være lagt til rette for at du kan bli døpt hvis du ønsker det.

Vi vil gjerne ha en prat med deg i forkant, slik at du kan få vite litt om hva dåp innebærer. Både teologien og det praktiske rundt selve dåpshandlingen. Vi har satt av tid for det torsdag 2. mai kl 17 og onsdag 8. mai kl 19. Kom å bli med på én av disse dagene hvis du har spørsmål rundt dette med dåp. 

Du er velkommen.