Nyttig Info

Noen spørsmål stiller vi ofte, det beste svaret, er det samme hver gang. Derfor skriver vi litt om det vi ofte får spørsmål om, slik at vi enkle formidler det samme til alle. Det gjør det også enklere å se på dersom tidene eller metodene forandrer seg.